English▾

V-472
V-472
V-472

产品类别:

感应皂液器

型号: V-472
感应距离:0-8cm
容量:450ml
尺寸:L86*W150*H210mm产品介绍

V-472

V-472

V-472

V-472

V-472


推荐搭配
暂无数据