English▾

V-456
V-456
V-456

产品类别:

感应皂液器

品牌: Svavo/瑞沃

型号: V-456

材质: 塑料
感应距离:0-8cm
容量:220ml
尺寸:L185*W*0*H110mm产品介绍

V-456

V-456

V-456

V-456

V-456

V-456

V-456


推荐搭配
暂无数据