English▾

V-410
V-410
V-410

产品类别:

感应皂液器

型号:V-410
感应距离:0-10cm
感应方式:红外反射式
电池:4节5号碱性电池
材质:ABS
容量:600ml
产品单重:508g
尺寸:L110*W100*H165mm

产品介绍

V-410

V-410

V-410

V-410

V-410

V-410

V-410


推荐搭配
暂无数据