English▾

V-476
V-476
V-476

产品类别:

感应皂液器

型号:V-476
感应距离:2-10cm

感应方式:红外反射式

电池:4节7号碱性电池

材质:ABS

容量:220ml

产品单重:310g

尺寸:L82*W138*H224mm


产品介绍

V-476

V-476

V-476

V-476

V-476

V-476


推荐搭配
暂无数据