English▾

PL-151047
PL-151047
PL-151047
PL-151047
PL-151047

产品类别:

感应皂液器

产品参数

型号:PL-11045(出液)PL-151046(泡沫)PL-151047(滴液)

感应距离:2-12cm     电池:4节5号电池(不含)  工作电压:DC6V

工作电流:≤700mA   材质:ABS PP                      容       量:600ml

产品介绍

智能感应,格调生活

瑞沃感应皂液器

PL-151047

感应出液,无需接触

采用红外感应技术,快速出液,

无需接触瓶身瓶嘴即可使用,

干净卫生让洗手不在将就。

PL-151047

滴液/泡沫/喷雾出液方式

三种出液方式,满足您不同的需求。可调节出液量

档位设计,为消费者或提供更多的使用体验。

PL-151047

PL-151047

PL-151047

PL-151047

PL-151047


推荐搭配
暂无数据