English▾

V-880
V-880
V-880

产品类别:

喷香机

产品参数

产品尺寸:长86*宽83*高238mm         产品重量:480g

使用电池:2节1号电池(产品未包括) 工作模式:白天/晚上/24小时

工作电压:DC3V                                 工作电流:500mA


产品介绍

智能光感飘香机

为您带来芬芳空气每一秒

V-880


V-880

间隔喷香 消除异味

5分钟、15分钟和25分钟选择适合您的时间设置

V-880

可适用,香水瓶的尺寸

V-880

V-880

V-880

V-880

V-880

V-880

V-880


推荐搭配
暂无数据