English▾

V-EP710
V-EP710
V-EP710

产品类别:

喷香机

产品参数:

产品尺寸:L89*W78*H190mm  产品重量:400g

电       池:2节5号电池(不包含)   工作模式:白天/晚上/24小时

工作电压:DC3V                        工作电流:500mA

产品介绍

V-EP710自动飘香机

V-EP710

喷洒间隔时间设置5分钟/15分钟/25分钟

V-EP710

安全锁扣:锁扣设计,配备一把钥匙,适合在公共场所使用

V-EP710

V-EP710

V-EP710

V-EP710

V-EP710

V-EP710

V-EP710

V-EP710


推荐搭配
暂无数据